තොරතුරුගීත
Senasuma / සැනසුම
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 472
නිකුත් වූ දිනය : 1981-06-12
60.62416998672
61% |   1506  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Senasuma / සැනසුම
චිත්‍රපට අංකය : 472
නිකුත් වූ දිනය : 1981-06-12
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
සමාගම : Seven Arts
චිත්‍රාගාරය : Lanka Studio
ප්‍රධාන නළුවා : රෝයි ද සිල්වා
ප්‍රධාන නිළිය : ශ්‍රියානි අමරසේන
අධ්‍යක්ෂණය : W. Wilfred Silva
නිෂ්පාදනය : Lesly Premasiri
නිෂ්පාදනය : ප්‍රේම් ජයන්ත්
නිෂ්පාදනය : M.A. Gafoor
නිෂ්පාදනය : Berty Thalagala
නිෂ්පාදනය : Siri K. Witharana

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
W. Wilfred Silva
නිෂ්පාදනය
ප්‍රේම් ජයන්ත්
නිෂ්පාදනය
Siri K. Witharana
නිෂ්පාදනය
Lesly Premasiri
නිෂ්පාදනය
M.A. Gafoor
නිෂ්පාදනය
Berty Thalagala
කතාව
A.J. De Soysa
කතාව
S.A. Alageshan
තිර රචනය
W. Wilfred Silva
කැමරාකරණය
M.A. Gafoor
සංස්කරණය
Siri K. Witharana
ශබ්ද පරිපාලක
Nimal Weerakkody
අංග රචනය
Derik Fernando
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
පි.එල්.ඒ. සෝමපාල
දෙබස්
Berty Thalagala

අමතර ශිල්පින්

රසායනාගාර පාලක
A.I. Johar
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS