තොරතුරුඡායාරූප
Mee Haraka / මී හරකා
[ Colour 16mm to 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 797
නිකුත් වූ දිනය : 1994-12-09
56.774880255455
57% |   1879  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Mee Haraka / මී හරකා
චිත්‍රපට අංකය : 797
නිකුත් වූ දිනය : 1994-12-09
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 16mm to 35mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : Linton Semage
ප්‍රධාන නිළිය : ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
අධ්‍යක්ෂණය : I.N. Hewawasam
නිෂ්පාදනය : Mano Weerasekara

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Famous Film [3rd]
23 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1995
2Best Film
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1

   FOR ARTISTS

1Best Actor
23 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1995
Linton Semage
2Best Director
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
I.N. Hewawasam
3Best Actor
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
Linton Semage
4Best Script Writer
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
I.N. Hewawasam
5Best Script Writer
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
වසන්ත කුලතුංග
6Best Music Director
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
7Best Make-up Artist
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
Ranjith Mathangaweera
8Best Supporting Actor
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
ජේ.එච්. ජයවර්ධන
9Best Supporting Actress
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
දමිතා අබේරත්න
10Best Lyricist
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
Lucien Bulathsinhala
11Best Singer - Female
7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 1
නන්දා මාලනී
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
I.N. Hewawasam
නිෂ්පාදනය
Mano Weerasekara
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS