සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Pravin Jayaratne
58.229229836264
58% |   1649  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Pravin Jayaratne
Pravin Jayaratne
 • උපන්දිනය : May 31
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1හාට් එෆ් එම්
  සංස්කරණය
  2008
  2වැඩ බැරි ටාසන් මැති සබයට
  සංස්කරණය
  2008
  3සර් ලාස්ට් චාන්ස්
  සංස්කරණය
  2009
  4සුදු හංසි
  සංස්කරණය
  2010
  5සිංහාවලෝකනය
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2011
  6චැලෙන්ජස්
  සංස්කරණය
  2011
  7සෙනසුරු මාරුව
  නිෂ්පාදනය / සංස්කරණය
  2012
  8It’s a Matter of Love [ ඉංග්‍රීසි ]
  සංස්කරණය
  2013
  9ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ගෞතම
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2013
  10රන් කෙවිට 2
  නිෂ්පාදනය / කැමරාකරණය / සංස්කරණය
  2013
  11රජ හොරු
  සංස්කරණය
  2013
  12වරිග පොජ්ජ
  සංස්කරණය
  2014
  13කොස්තාපල් පුඤ්ඤසෝම
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2014
  14දුවන මුවන්
  සංස්කරණය
  2014
  15ගින්දරී (බහුභූතයෝ 2)
  සංස්කරණය
  2015
  16ඇඩ්‍රස් නෑ
  සංස්කරණය
  2015
  17පුතණ්ඩියා
  සංස්කරණය
  2016
  18බන්ධනය
  සංස්කරණය
  2017
  19සීමා නෑ ආකාසේ
  සංස්කරණය
  2017
  20ආදරෙයි මං
  සංස්කරණය
  2018
  21පෝරිසාදයා
  සංස්කරණය
  2018
  22මධුර චාරිකා
  සංස්කරණය
  2018
  23වස්සානේ සඳ
  ශබ්ද පරිපාලක
  2018
  24තිත්ත ඇත්ත
  සංස්කරණය
  2019
  25ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා
  සංස්කරණය
  2019
  26President Super Star
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2019
  27සුපර්ණා
  සංස්කරණය
  2020
  28භවතරණ
  සංස්කරණය
  2021
  29ගින්දරී 3
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක
  2022
  30ගුත්තිල
  සංස්කරණය / ශබ්ද පරිපාලක / වර්ණ සංයෝජනය
  2023
  31මිදුණු විශ්වය
  කැමරාකරණය / සංස්කරණය
  2023
  32විසංගමනය
  සංස්කරණය
  2023

  ළඟදීම

  1මිරිඟු යාත්ත්‍රා
  ශබ්ද පරිපාලක
  2මිරිඟු යාත්ත්‍රා
  සංස්කරණය
  3සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  සංස්කරණය
  4සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  නිෂ්පාදනය
  5කොන්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ
  සංස්කරණය
  6ශ්‍රී සිද්ධා
  විධායක නිෂ්පාදනය
  7ශ්‍රී සිද්ධා
  සංස්කරණය
  8ශ්‍රී සිද්ධා
  ශබ්ද පරිපාලක
  9ශ්‍රී සිද්ධා
  වර්ණ සංයෝජනය
  10ශ්‍රී සිද්ධා
  විශේෂ ප්‍රයෝග
  11ගිරිවැසිපුර
  සංස්කරණය
  12තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ
  සංස්කරණය
  13සිහින ලොවක් සොයා
  සංස්කරණය
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS