සාරාංශයඡායාරූප
H.D. Premarathna
එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
60.630334865397
61% |   1523  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

H.D. Premarathna එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
H.D. Premarathna
 
සම්මාන

1 Best Script Writer

8වන OCIC සම්මාන උළෙල 1981
පරිත්‍යාගය

2 Best Script Writer

13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
දෙවෙනි ගමන

3 Special Jurry Award

16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989

4 Best Director

19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
පාලම යට

5 Best Script Writer

19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
පාලම යට

6 Best Director

18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
පාලම යට

7 Best Script Writer

18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
පාලම යට

8 Best Director

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
පාලම යට

9 Best Script Writer

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
පාලම යට

10 Best Director

21 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1993
කුලගෙය

11 Best Script Writer

10වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1994
සප්ත කන්‍යා

12 Best Script Writer

6වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1994
සප්ත කන්‍යා

13 Best Director

24 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1996
සෙයිලම

14 Best LyricistSong : binduna Dahan Binduna

26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
විසිදැල
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සිකුරුලියා
අධ්‍යක්ෂණය
1975
2අපේක්ෂා
අධ්‍යක්ෂණය
1978
3සසරක පැතුම්
අධ්‍යක්ෂණය
1980
4පරිත්‍යාගය
අධ්‍යක්ෂණය
1980
5හස්ති වියරුව
අධ්‍යක්ෂණය
1983
6දෙවෙනි ගමන
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
1984
7ආදර හසුන
අධ්‍යක්ෂණය
1986
8මංගල තෑග්ග
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1987
9සහරාවේ සිහිනය
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
1990
10පාලම යට
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
1990
11කුලගෙය
අධ්‍යක්ෂණය
1992
12සප්ත කන්‍යා
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
1993
13සෙයිලම
අධ්‍යක්ෂණය
1995
14විසිදැල
අධ්‍යක්ෂණය
1997
15මන්දාකිනි
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1999
16කිනිහිරියා මල්
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2001
17උඩු සුළඟ
අධ්‍යක්ෂණය
2004
18සක්කාරං
නිෂ්පාදනය
2016
19අසන්ධිමිත්තා
නිෂ්පාදනය
2019

ළඟදීම

1අභිෂේක
අධ්‍යක්ෂණය
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS