තොරතුරු
Seetha Sameere / සීත සමීරේ
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 904
නිකුත් වූ දිනය : 1999-11-19
73.530201342282
74% |   2235  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Seetha Sameere / සීත සමීරේ
චිත්‍රපට අංකය : 904
නිකුත් වූ දිනය : 1999-11-19
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : ඩැනී ඩබ්ලිව් පතිරණ
නිෂ්පාදනය : Jinadasa Palansooriya

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Jinadasa Palansooriya
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS