තොරතුරුඡායාරූප
Gahaniyak / ගැහැනියක්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 399
නිකුත් වූ දිනය : 1979-01-26
60.639625585023
61% |   1282  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Gahaniyak / ගැහැනියක්
චිත්‍රපට අංකය : 399
නිකුත් වූ දිනය : 1979-01-26
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග
ප්‍රධාන නිළිය : සෝනියා දිසා
අධ්‍යක්ෂණය : Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය : J.D.L.Abewickrama

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Yasapalitha Nanayakkara
නිෂ්පාදනය
J.D.L.Abewickrama
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS