තොරතුරුඡායාරූප
Apeksha / අපේක්ෂා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 392
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-03
57.365805168986
57% |   2012  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Apeksha / අපේක්ෂා
චිත්‍රපට අංකය : 392
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-03
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : අමරසිරි කලංසූරිය
ප්‍රධාන නිළිය : මාලනී ෆොන්සේකා
අධ්‍යක්ෂණය : එච්. ඩී ප්‍රේමරත්න
නිෂ්පාදනය : Walter Gunawardana
නිෂ්පාදනය : Thiopiias Gunawardana
නිෂ්පාදනය : Sisira Chandralal

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Sisira Chandralal
නිෂ්පාදනය
Thiopiias Gunawardana
නිෂ්පාදනය
Walter Gunawardana
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS