සාරාංශයඡායාරූප
Berty Gunathilaka
බර්ටි ගුණතිලක
63.872966692486
64% |   1291  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Berty Gunathilaka බර්ටි ගුණතිලක
Berty Gunathilaka
 • උපන්දිනය : August 02
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1බණ්ඩා නගරයට පැමිණීම
  නළුවා
  1952
  2අබුද්දස්ස කාලේ
  නළුවා
  1968
  3සමාජ සතුරෝ
  නළුවා
  1969
  4බිනරමලී
  නළුවා
  1969
  5ලස්සෙට කොඩිය
  නළුවා
  1970
  6ගැහැනියක්
  නළුවා
  1979
  7සසරක පැතුම්
  නළුවා
  1980
  8කෝලම්කාරයෝ
  නළුවා
  1981
  9නව ගිලුනත් බෑන් චූන්
  නළුවා
  1988
  10පාලම යට
  නළුවා
  1990
  11වන බඹරා
  නළුවා
  1990
  12ආසයි බයයි
  නළුවා
  1991
  13රණබිමේ වීරයා
  නළුවා
  1992
  14සඳරේඛා
  නළුවා
  1993
  15ජූරිය මමයි
  නළුවා
  1993
  16හලෝ මයි ඩාලින්
  නළුවා
  1994
  17මන මෝහිනි
  නළුවා
  1996
  18මල් හතයි
  නළුවා
  1996
  19සීත සමීරේ
  නළුවා
  1999
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS