සාරාංශය
Saranapala Suriyaarachchi
59.810326659642
60% |   949  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Saranapala Suriyaarachchi
Saranapala Suriyaarachchi
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සිද්දියෙන් හයක්
නළුවා
1970
2මාතර ආච්චි
නළුවා
1973
3දුලීකා
නළුවා
1974
4සිරිල් මල්ලි
නළුවා
1975
5අමරණීය ආදරේ
නළුවා
1975
6රජගෙදර පරවියෝ
නළුවා
1975
7හාරත හතර
නළුවා
1976
8උන්නත් දාහයි මලත් දාහයි
නළුවා
1976
9හුලවාලි
නළුවා
1976
10නෑදෑයෝ
නළුවා
1976
11රන් තිලකා
නළුවා
1976
12ශ්‍රී මදාරා
නළුවා
1977
13චින් චින් නෝනා
නළුවා
1977
14හොඳ හිත
නළුවා
1977
15යලි ඉපදේ
නළුවා
1977
16මරුවා සමග වාසේ
නළුවා
1977
17චන්ඩි ශ්‍යාමා
නළුවා
1978
18විශ්මය
නළුවා
1978
19කුණ්ඩල කේශී
නළුවා
1978
20අප්සරා
නළුවා
1978
21මිනිසුන් අතර මිනිසෙක්
නළුවා
1979
22හිඟන කොල්ලා
නළුවා
1979
23මුවන් පැලැස්ස
නළුවා
1979
24එක හිත
නළුවා
1979
25මුවන් පැලැස්ස 2
නළුවා
1980
26වාලම්පුරි
නළුවා
1981
27බයිසිකලේ
නළුවා
1982
28වතුර කරත්තය
නළුවා
1982
29හලෝ ශ්‍යාමා
නළුවා
1982
30හිතත් හොඳයි වඩාත් හොඳයි
නළුවා
1983
31ආදරයක මහිම
නළුවා
1985
32සුදු මාමා
නළුවා
1985
33ජය අපටයි
නළුවා
1986
34වීර්යා
නළුවා
2024

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1මගේ නංගි ශ්‍යමා
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1975
2යලි ඉපදේ
සටන් අධ්‍යක්ෂණය
1977
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS