සාරාංශය
Ostin Abesekara
60.172084130019
60% |   1046  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Ostin Abesekara
Ostin Abesekara
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අශෝකමාලා
නළුවා
1947
2එදා රෑ
නළුවා
1953
3දෛව විපාකය
නළුවා
1956
4ජීවිත සටන
නළුවා
1957
5වනලිය
නළුවා
1958
6හදිසි විවාහය
නළුවා
1959
7ජීවිත පූජාව
නළුවා
1961
8සුවිනීත ලාලනී
නළුවා
1961
9සංසාරේ
නළුවා
1962
10රන්මුතු දූව
නළුවා
1962
11වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
නළුවා
1963
12ගැටවරයෝ
නළුවා
1964
13කල කල දේ පල පල දේ
නළුවා
1964
14වහල් දූපත
නළුවා
1968
15ලස්සෙට කොඩිය
නළුවා
1970
16රොඩී ගම
නළුවා
1974
17හිඟන කොල්ලා
නළුවා
1979
18රෝස මල් තුනක්
නළුවා
1979

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
නිෂ්පාදනය
1963
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS