තොරතුරු
Vadakkattru [ දමිළ ]
[ B&W ]
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04
59.636776390465
60% |   881  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Vadakkattru
(Cool Breeze)

[ දමිළ ] නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04
වර්ණමානය : B&W
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : ප්‍රේමනාත් මොරායස්

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film (Tamil)
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979

   FOR ARTISTS

1Best Director - Merit [Tamil]
6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
ප්‍රේමනාත් මොරායස්
2Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
S. Ramadas
3Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
A. Jesudasan
4Merit Award
1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
Selvam Fernando
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS