තොරතුරුඡායාරූප
Ran Kewita 2 / රන් කෙවිට 2
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1170
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-23
60.080971659919
60% |   1729  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Ran Kewita 2 / රන් කෙවිට 2
චිත්‍රපට අංකය : 1170
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-23
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : Kids

ප්‍රධාන නළුවා : Hisham Samsudeen

ප්‍රධාන නළුවා : Harith Samarasinghe

අධ්‍යක්ෂණය : Udayakantha Warnasuriya

නිෂ්පාදනය : Pravin Jayaratne

නිෂ්පාදනය : Ranjith Jayasuriya

නිෂ්පාදනය : Janitha Marasinghe

නිෂ්පාදනය : Udayakantha Warnasuriya

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Udayakantha Warnasuriya
නිෂ්පාදනය
Pravin Jayaratne
නිෂ්පාදනය
Udayakantha Warnasuriya
නිෂ්පාදනය
Ranjith Jayasuriya
නිෂ්පාදනය
Janitha Marasinghe
කැමරාකරණය
Pravin Jayaratne
සංස්කරණය
Pravin Jayaratne
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Mahesh Denipitiya
තිර ක්‍රියාකරු
Udayakantha Warnasuriya
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS