තොරතුරුගීතඡායාරූප
Mathru Bhumi / මාතෘ භූමි
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 174
නිකුත් වූ දිනය : 1968-04-11
58.504398826979
59% |   1364  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ප්‍රථම වරට කොළඹින් පිට ප්‍රදේශයක මංගල දර්ශනය පැවැත්වීම (ගම්පහ). දමිළ ගීතයක් මෙයට ඇතුළත්ව තිබීම.
සාරාංශය

Mathru Bhumi / මාතෘ භූමි
චිත්‍රපට අංකය : 174
නිකුත් වූ දිනය : 1968-04-11
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
සමාගම : Lucky Seven Movies
ප්‍රධාන නළුවා : Asoka Hewawitharana
ප්‍රධාන නිළිය : Chandrakala Kumarathilaka
අධ්‍යක්ෂණය : Wimalanath Dissanayaka
අධ්‍යක්ෂණය : Ariyadasa Kumarasinghe
නිෂ්පාදනය : Wimalanath Dissanayaka
නිෂ්පාදනය : P.W.Siriwardana

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Ariyadasa Kumarasinghe
අධ්‍යක්ෂණය
Wimalanath Dissanayaka
නිෂ්පාදනය
P.W.Siriwardana
නිෂ්පාදනය
Wimalanath Dissanayaka
කැමරාකරණය
Daya Wimalaweera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Thilak Karunathilaka
දෙබස්
Wimalanath Dissanayaka
දෙබස්
Ariyadasa Kumarasinghe
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS