තොරතුරුගීතඡායාරූප
Sarubima / සරුබිම
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 158
නිකුත් වූ දිනය : 1967-07-12
58.494484101233
58% |   1541  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sarubima / සරුබිම
චිත්‍රපට අංකය : 158
නිකුත් වූ දිනය : 1967-07-12
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : L.S. Ramachandran
අධ්‍යක්ෂණය : S.D.S. Somarathna
නිෂ්පාදනය : S.D.S. Somarathna

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
S.D.S. Somarathna
අධ්‍යක්ෂණය
L.S. Ramachandran
නිෂ්පාදනය
S.D.S. Somarathna
කැමරාකරණය
Noel Perera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Shelton Perera

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Shirley P. Wijeratne
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS