තොරතුරු
Salli Thibunata Madi / සල්ලි තිබුනට මදි
[ Colour / BW 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 725
නිකුත් වූ දිනය : 1992-02-21
61.299303944316
61% |   862  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Salli Thibunata Madi / සල්ලි තිබුනට මදි
චිත්‍රපට අංකය : 725
නිකුත් වූ දිනය : 1992-02-21
වර්ණමානය : Colour / BW
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර

අධ්‍යක්ෂණය : W. Ranjith Perera

නිෂ්පාදනය : Dikson Weerasingha

නිෂ්පාදනය : Karuna Weerasingha

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
W. Ranjith Perera
නිෂ්පාදනය
Karuna Weerasingha
නිෂ්පාදනය
Dikson Weerasingha
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS