තොරතුරු
Kiri Kavadi / කිරි කවඩි
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 567
නිකුත් වූ දිනය : 1984-02-10
59.408866995074
59% |   1218  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Kiri Kavadi / කිරි කවඩි
චිත්‍රපට අංකය : 567
නිකුත් වූ දිනය : 1984-02-10
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Somapala Lanarole
නිෂ්පාදනය : Gampaha Black & White Film Company
නිෂ්පාදනය : Anoma weerahandi

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Somapala Lanarole
නිෂ්පාදනය
Anoma weerahandi
නිෂ්පාදනය
Gampaha Black & White Film Company
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS