තොරතුරුගීතඡායාරූප
Landaka Mahima / ළඳක මහිම
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 125
නිකුත් වූ දිනය : 1965-12-24
58.53591160221
59% |   1448  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS