තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Divi Thibena Thuru / දිවි තිබෙන තුරු
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 406
නිකුත් වූ දිනය : 1979-05-04
59.785478547855
60% |   1212  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව

 

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS