සාරාංශය
Nimal Weerakkody
59.733333333333
60% |   900  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Nimal Weerakkody
සම්මාන

1Best Sound Management
6 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1969
ඉඳුනිල
2Best Sound Management
1වන ගුවන් විදුලි සම්මාන උළෙල 1970
ඉඳුනිල
3Best Sound Management
9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
ගඟ අද්දර
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1බයිසිකල් හොරා
ශබ්ද පරිපාලක
1968
2ඉඳුනිල
ශබ්ද පරිපාලක
1968
3මී මැස්සෝ
ශබ්ද පරිපාලක
1969
4ප්‍රවේසම්වන්න
ශබ්ද පරිපාලක
1969
5අක්කර පහ
ශබ්ද පරිපාලක
1970
6සිද්දියෙන් හයක්
ශබ්ද පරිපාලක
1970
7ප්‍රියංගා
ශබ්ද පරිපාලක
1970
8රන් ඔන්චිල්ලා
ශබ්ද පරිපාලක
1971
9කතුරු මුවාත්
ශබ්ද පරිපාලක
1971
10අභිරහස
නිෂ්පාදනය / ශබ්ද පරිපාලක
1971
11සමනල කුමරියෝ
ශබ්ද පරිපාලක
1971
12නිධානය
ශබ්ද පරිපාලක
1972
13සහයට ඩැනී
නිෂ්පාදනය / ශබ්ද පරිපාලක
1974
14මගේ නංගි ශ්‍යමා
ශබ්ද පරිපාලක
1975
15වානරයෝ
ශබ්ද පරිපාලක
1976
16දුහුළු මලක්
ශබ්ද පරිපාලක
1976
17ලෝක හොරු
ශබ්ද පරිපාලක
1976
18අක්කේ මට අවසර
නිෂ්පාදනය
1979
19සැනසුම
ශබ්ද පරිපාලක
1981
20අම්මේ මට සමාවෙන්න
නිෂ්පාදනය
1981
21අංජානා
නිෂ්පාදනය
1981
22ඔබටයි ප්‍රියේ ආදරේ
නිෂ්පාදනය
1987
23රජ සෙල්ලම්
නිෂ්පාදනය
1991
24සිංහයන්ගෙත් සිංහයා
නිෂ්පාදනය
1992
25ජොලි හලෝ
නිෂ්පාදනය
2001
26ජොලි හලෝ 2
නිෂ්පාදනය
2002
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS