සාරාංශය
K. Subbaiah
59.648
60% |   625  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

K. Subbaiah
සම්මාන

1Makeup Artist - Most Number of Films
4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රන්රස
අංග රචනය
1967
2අක්ක නගෝ
අංග රචනය
1968
3අටවැනි පුදුමය
අංග රචනය
1968
4දැන් මතකද
අංග රචනය
1970
5හතර දෙනාම සූරයෝ
අංග රචනය
1971
6සහනය
අංග රචනය
1972
7හොඳ හිත
අංග රචනය
1977
8යකඩයා
අංග රචනය
1977
9දුෂ්‍යන්ති
අංග රචනය
1986
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS