සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Sujani Menaka
සුජානි මේනකා
1980
61.445086705202
61% |   1730  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sujani Menaka සුජානි මේනකා
Samarawickrama Dahanayake Sujani Menaka
 • උපන්දිනය : 1980 May 17
 • සම්මාන

  1Best Performance Award
  22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
  ත්‍රිශුලේ
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1අහිංසා
  නිළිය
  1987
  2කැඩපතක චායා
  නිළිය
  1989
  3රජ සෙල්ලම්
  නිළිය
  1991
  4රජ දරුවෝ
  නිළිය
  1992
  5කුලගෙය
  නිළිය
  1992
  6සත්‍යා
  නිළිය
  1992
  7ත්‍රිශුලේ
  නිළිය
  1993
  8150 මුල්ලේරියාව
  නිළිය
  1994
  9ජුලියට්ගේ භූමිකාව
  නිළිය
  1998
  10සරා
  ප්‍රධාන නිළිය
  2010
  11ගාමණී
  නිළිය
  2011
  12උතුරු සුළඟ
  නිළිය
  2021
  13වීර්යා
  නිළිය
  2024
  14මින්නු
  නිළිය
  2024

  ළඟදීම

  1තේජා
  නිළිය
  ජීවදත්ත

  Samarawickrama Dahanayake Sujani Menaka (born 17 May, 1980 as සුජානි මේනකා) [Sinhala]), popularly as Sujani Menaka, is an actress in Sri Lankan cinema, theater and television. Started as a child artist in advertisements, she is best known for the role in NSB commercial Sathen Sathe and titular role Sara in the teledrama as well as film adaptation.

  Personal life
  Sujani Menaka was born on 17 May 1980. She is an old girl of St. Paul's Girls School, Milagiriya. Her father was an art director in films.

  She is married to popular actor Bimal Jayakody. She met Bimal during the teledrama Ramya Suramya back in 2000. They married in 2007. The couple has two daughters and one son.

  Bimal's father is the elder brother of popular actresses Geetha Kanthi Jayakody and Rathna Lalani Jayakody. Geetha's daughter Paboda Sandeepani is also a popular award winning actress in cinema and television. Rathna Lalani is married to fellow actor Sampath Tennakoon.

  Career
  She faced a camera at the age of 3 in Prarthana teledrama directed by maestro Lester James Peries. Then, at the age of 10, she was selected for the NSB commercial Sathe Sathe, which gain enormous popularity as a child artist. In 1987, she acted in her maiden cinematic role as a child artist in the film Ahinsa. Her stage drama Athurupasata Chat Ekak will be showing in future.

  Selected television serials
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS