සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Rathna Lalani Jayakody
රත්නා ලාලනී ජයකොඩි
1964
62.340425531915
62% |   1504  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Rathna Lalani Jayakody රත්නා ලාලනී ජයකොඩි
Jayakodige Dona Rathna Lalani
 • උපන්දිනය : 1964 January 08
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1පූජා
  නිළිය
  1986
  2සිරිමැදුර
  නිළිය
  1989
  3මල්සර දෝනි
  නිළිය
  1992
  4අවරගිර
  නිළිය
  1995
  5සරෝජා
  නිළිය
  2000
  6පුංචි සුරංගනාවී
  නිළිය
  2002
  7රන් දිය දහර
  නිළිය
  2004
  8President Super Star
  නිළිය
  2019
  ජීවදත්ත

  Jayakodige Dona Rathna Lalani (born 8 January 1964 as රත්නා ලාලනී ජයකොඩි [si] [Sinhala]), popularly as Rathna Lalani Jayakody, is an actress in Sri Lankan cinema, theatre and television. She is a teacher by profession.

  Personal life
  Rathna Lalani Jayakody was born on 8 January 1964 as the youngest of the family. His father is an Ayurvedic doctor. She went to Siddhartha Maha Vidyalaya, Sedawatta and then attended to Kolonnawa Balika Vidyalaya. She has two elder brothers, two elder sisters – Geetha Kanthi and Sriyani. Geetha Kanthi is also a renowned award-winning actress in Sri Lankan cinema, theatre and television. Popular actor Bimal Jayakody is the son of Rathna's elder brother. Bimal is married to fellow actress Sujani Menaka. Popular actress Paboda Sandeepani is the daughter of her sister Geetha Kanthi.

  Rathna Lalani is married to fellow actor Sampath Tennakoon. They first met during a stage drama Puthra Samagama and then in Suba Sandewak. They have acted more than 50 stage dramas together.

  She is currently working as a teacher in Sri Rajasinghe Madya Maha Vidyalaya.

  Career
  Before starting acting career, Jayakody joined with Sri Lanka Broadcasting Coorporation for Lama Pitiya program with her sister Geetha Kanthi. She was selected for many dramas due to her voice best suited for Noorthi and stage drama songs. She acted under the prominent directors such as Ananda Sirisena, Agnes Sirisena, Mahinda Algama, Ashoka Tillakaratne and Piyadasa Ranasinghe to polish her abilities.[9] Her maiden television acting came through Parakrama Niriella's Laa Hiru Dahasak. Her role as Ranjani in the teledrama Yashorawaya was critically acclaimed. She also acted in Verona, and Hathara Wate

  In 1991, a drama festival named Ratna Lalani Drama Festival was held. In 2013, Rathna and Sampath organised a drama festival titled Abhinayana Sampath-Rathna Rangabhumika to celebrate their 30 years in stage drama career. They staged seven popular dramas from 17–23 December 2013 at New Town Hall, Colombo 7, which they together acted.
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS