සාරාංශය
Nanda Kumara
60
60% |   840  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Nanda Kumara
Nanda Kumara
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1ලේ කඳුළු
නළුවා
1957
2කවට අන්දරේ
නළුවා
1960
3රජවන්සෙන් එකෙක්
නළුවා
1994
4චන්ඩියාගේ පුතා
නළුවා
1995
5කොලොම්පූර්
නළුවා
1999
6ඔබ කොහෙද ප්‍රියේ
නළුවා
2001

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1රන් හදවත
සහය ශබ්ද පරිපාලක
1991
2වාසනා වේවා
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1995
3ඉර හඳ ඉල්ලා
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1995
4චන්ඩියාගේ පුතා
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1995
5චාන්දනී
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1995
6රත්තරන් මල්ලි
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1996
7නරලොව හොල්මන්
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1996
8මන මෝහිනි
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1996
9මල් හතයි
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
1996
10මුතු සළඹ
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
2011
11පුංචි අන්දරේ
සහය ශබ්ද පරිපාලක
2018

ළඟදීම

1සූරයා වීරයා
නර්තන අධ්‍යක්ෂණය
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS