සාරාංශයඡායාරූප
Dharmasiri Bandaranayake
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
58.215281650864
58% |   1793  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Dharmasiri Bandaranayake ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
Dharmasiri Bandaranayake
 • උපන්දිනය : October 6
 •  
  සම්මාන

  1 Best Actor

  7වන OCIC සම්මාන උළෙල 1980
  පළගැටියෝ

  2 Merit Award

  2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
  පළගැටියෝ

  3 Best Script Writer

  9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
  හංස විලක්

  4 Merit Award

  3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
  හංස විලක්

  5 Best Script Writer

  12 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1984
  තුන්වැනි යාමය

  6 Special Jurry Award

  11වන OCIC සම්මාන උළෙල 1984
  තුන්වැනි යාමය

  7 Best Director

  14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
  සුද්දිලාගේ කතාව

  8 Best Director

  26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
  භව දුක

  9 Best Script Writer

  26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
  භව දුක

  10 Best Director

  24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
  භව දුක

  11 Best Script Writer

  24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
  භව දුක

  12 Best Script Writer

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  භව දුක

  13 Special Jurry Award

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  භව දුක

  14 Rana Thisara Award

  34 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2018 - 2
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1බක්මහ දීගේ
  නළුවා
  1969
  2වීර පුරන් අප්පු
  නළුවා
  1978
  3සරුංගලය
  නළුවා
  1979
  4පළගැටියෝ
  ප්‍රධාන නළුවා
  1979
  5හෙවනැලි ඇද මිනිස්සු
  නළුවා
  1980
  6හංස විලක්
  ප්‍රධාන නළුවා
  1980
  7බඹා කෙටූ හැටි
  නළුවා
  1981
  8සතර පෙර නිමිති
  ප්‍රධාන නළුවා
  1981
  9මුහුදු ලිහිණි
  නළුවා
  1983
  10බොර දිය පොකුණ
  නළුවා
  2015

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1වීර පුරන් අප්පු
  නිෂ්පාදනය
  1978
  2හංස විලක්
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1980
  3තුන්වැනි යාමය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
  1983
  4සුද්දිලාගේ කතාව
  අධ්‍යක්ෂණය
  1985
  5භව දුක
  අධ්‍යක්ෂණය / සංස්කරණය
  1997
  6බව කර්ම
  අධ්‍යක්ෂණය
  1997
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS