මා කැමතිම චිත්‍රපටිය සිරියලතා - රුක්මණී දේවි

රුක්මණී දේවිය සහ එඩඩී  ජයමාන්න සමග කල පිළිසඳර 


Rukmani Devi  
Eddy Jayamanna  
  
Siriyalatha  
 
NEWS
 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS