තොරතුරුඡායාරූප
Seetha Re / සීත රෑ
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 895
නිකුත් වූ දිනය : 1999-06-11
55.089392133492
55% |   839  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Seetha Re / සීත රෑ
චිත්‍රපට අංකය : 895
නිකුත් වූ දිනය : 1999-06-11
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වැඩිහිටි

ප්‍රධාන නිළිය : Shehara Jayaweera

අධ්‍යක්ෂණය : Dharmashri Wickramasinghe

අධ්‍යක්ෂණය : Dharmashri Wickramasinghe

නිෂ්පාදනය : Dharmashri Wickramasinghe

නිෂ්පාදනය : Chandra Wikramasingha

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Dharmashri Wickramasinghe
අධ්‍යක්ෂණය
Dharmashri Wickramasinghe
නිෂ්පාදනය
Dharmashri Wickramasinghe
නිෂ්පාදනය
Chandra Wikramasingha
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS