තොරතුරුඡායාරූප
Madhusamaya / මධුසමය
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 709
නිකුත් වූ දිනය : 1991-06-28
58.719723183391
59% |   578  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Madhusamaya / මධුසමය
චිත්‍රපට අංකය : 709
නිකුත් වූ දිනය : 1991-06-28
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග

ප්‍රධාන නිළිය : මාලනී ෆොන්සේකා

අධ්‍යක්ෂණය : K.A. Wijerathne

නිෂ්පාදනය : K.A. Wijerathne

නිෂ්පාදනය : Sena Gunathilaka

නිෂ්පාදනය : J.D. Suranimala

නිෂ්පාදනය : Thilak Wikramage

නිෂ්පාදනය : Sirinatha Wikramasinha

නිෂ්පාදනය : Mahanama Thomes Cooray

නිෂ්පාදනය : Thejani Gunawardhana

සම්මාන

   FOR THE FILM


1Famous Film [6th]
20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
2Best Film
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992

   FOR ARTISTS


1Best Cinematographer - BnW
20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
K.A. Wijerathne
2Best Lyricist
20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
Bandara K. Wijetunga
3Best Director
19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
K.A. Wijerathne
4Best Actress [2nd]
19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
මාලනී ෆොන්සේකා
5Best Cinematographer
19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
K.A. Wijerathne
6Best Music Director
19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
7Best Director
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
K.A. Wijerathne
8Best Actress
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
මාලනී ෆොන්සේකා
9Best Script Writer
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
K.A. Wijerathne
10Best Cinematographer
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
K.A. Wijerathne
11Best Editor
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
Senaka Nawarathna
12Best Music Director
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
ප්‍රේමසිරි කේමදාස
13Best Make-up Artist
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
S.P. Kostha
14Best Supporting Actor
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
නීල් අලස්
15Best Lyricist
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
Bandara K. Wijetunga
16Best Singer - Female
4වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1992
Malani Bulathsinghala
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
K.A. Wijerathne
නිෂ්පාදනය
Thilak Wikramage
නිෂ්පාදනය
J.D. Suranimala
නිෂ්පාදනය
Sena Gunathilaka
නිෂ්පාදනය
Sirinatha Wikramasinha
නිෂ්පාදනය
Mahanama Thomes Cooray
නිෂ්පාදනය
K.A. Wijerathne
නිෂ්පාදනය
Thejani Gunawardhana
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS