තොරතුරුඡායාරූප
Sagara Jalaya Madi Handuwa Oba Sanda / සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 666
නිකුත් වූ දිනය : 1988-12-30
58.517482517483
59% |   715  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sagara Jalaya Madi Handuwa Oba Sanda / සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
චිත්‍රපට අංකය : 666
නිකුත් වූ දිනය : 1988-12-30
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය

ප්‍රධාන නිළිය : ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි

අධ්‍යක්ෂණය : Sumithra Peiris

නිෂ්පාදනය : Harsha Kumara Nawarathna

සම්මාන

   FOR THE FILM


1Best Film
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
2Famous Film [4th]
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
Votes : 8,092
3Best Film
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990

   FOR ARTISTS


1Best Director
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
Sumithra Peiris
2Best Script Writer
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්
3Best Actress
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
4Best Supporting Actor
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
එච්.ඒ. පෙරේරා
5Best Editor
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
Lal Piyasena
6Best Performance Award
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
Sunil Hettiarachchi
7Best Performance Award
17 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1989
Susith Chaminda De Silva
8Best Director
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
Sumithra Peiris
9Best Actress
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
10Best Cinematographer
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
Donald Karunarathna
11Best Script Writer
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්
12Best Editor
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
Lal Piyasena
13Best Performance Award
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
එච්.ඒ. පෙරේරා
14Best Performance Award
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
Susith Chaminda De Silva
15Best Performance Award
16වන OCIC සම්මාන උළෙල 1989
Rasika Kumari Wickramasingha
16Best Director
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
Sumithra Peiris
17Best Actress
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
18Best Cinematographer
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
Donald Karunarathna
19Best Editor
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
Lal Piyasena
20Best Music Director
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව
21Best Art Director
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
Hemapala Dharmasena
22Best Make-up Artist
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
Ebert Wijesinghe
23Best Supporting Actor
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
එච්.ඒ. පෙරේරා
24Best Supporting Actress
2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Sumithra Peiris
නිෂ්පාදනය
Harsha Kumara Nawarathna
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS