තොරතුරුඡායාරූප
Maha Gedara / මහ ගෙදර
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 495
නිකුත් වූ දිනය : 1982-01-29
59.792387543253
60% |   578  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Maha Gedara / මහ ගෙදර
චිත්‍රපට අංකය : 495
නිකුත් වූ දිනය : 1982-01-29
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග

ප්‍රධාන නිළිය : ශ්‍රියානි අමරසේන

අධ්‍යක්ෂණය : Tissa Abeysekara

නිෂ්පාදනය : Chandrasiri Ganegoda

සම්මාන

   FOR THE FILM


1Best Film
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
2Best Film
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
3Famous Film [3rd]
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
Votes : 7,187

   FOR ARTISTS


1Best Script Writer
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
Tissa Abeysekara
2Best Supporting Actress
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
ගීතා කුමාරසිංහ
3Merit Award
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
Tissa Abeysekara
4Merit Award
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
ශ්‍රියානි අමරසේන
5Best Director
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
Tissa Abeysekara
6Best Cinematographer - BnW
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
Roland Perera
7Best Music Director
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
Sarath Fernando
8Best Performance Award
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
විජය කුමාරතුංග
9Best Performance Award
11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
ශ්‍රියානි අමරසේන
10Best Editor
10වන OCIC සම්මාන උළෙල 1983
Lal Piyasena
11Merit Award
5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
Dhamma Jagoda
 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Tissa Abeysekara
නිෂ්පාදනය
Chandrasiri Ganegoda
තිර රචනය
Tissa Abeysekara
කැමරාකරණය
Roland Perera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Sarath Fernando
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS