තොරතුරුඡායාරූප
Sasaraka Pathum / සසරක පැතුම්
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 439
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-30
58.759124087591
59% |   548  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sasaraka Pathum / සසරක පැතුම්
චිත්‍රපට අංකය : 439
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-30
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර

අධ්‍යක්ෂණය : H.D. Premarathna

නිෂ්පාදනය : Sunil Hettiarachchi

නිෂ්පාදනය : Lakshman Jinadasa

නිෂ්පාදනය : U.G. Jayaweera

නිෂ්පාදනය : U.G. Yasapala

නිෂ්පාදනය : Norbet Perera

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
H.D. Premarathna
නිෂ්පාදනය
Norbet Perera
නිෂ්පාදනය
Sunil Hettiarachchi
නිෂ්පාදනය
Lakshman Jinadasa
නිෂ්පාදනය
U.G. Jayaweera
නිෂ්පාදනය
U.G. Yasapala
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS