තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Dutugemunu / දුටුගැමුණු
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 420
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-19
61.372262773723
61% |   685  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
First Cartoon Film in Sinhala Cinema
සාරාංශය

Dutugemunu / දුටුගැමුණු
චිත්‍රපට අංකය : 420
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-19
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : කාටූන්

අධ්‍යක්ෂණය : ගිවන්ත අර්ථසාද්

අධ්‍යක්ෂණය : Dinesh Priyasad

නිෂ්පාදනය : ගිවන්ත අර්ථසාද්

නිෂ්පාදනය : Dinesh Priyasad

 
විස්තරය

First Cartoon Film in Sinhala Cinema. Used 65,000 Images 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
ගිවන්ත අර්ථසාද්
අධ්‍යක්ෂණය
Dinesh Priyasad
නිෂ්පාදනය
Dinesh Priyasad
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS