තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Kaludiya Dahara / කළු දිය දහර
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 318
නිකුත් වූ දිනය : 1975-11-28
60.101781170483
60% |   786  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Kaludiya Dahara / කළු දිය දහර
චිත්‍රපට අංකය : 318
නිකුත් වූ දිනය : 1975-11-28
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය

ප්‍රධාන නිළිය : Indira Abesena

අධ්‍යක්ෂණය : Manik Sandra Sagara

නිෂ්පාදනය : Quintus Kure

නිෂ්පාදනය : J.B.Wdanda

නිෂ්පාදනය : Clifard S. Rathwaththa

නිෂ්පාදනය : P.A. Kure

නිෂ්පාදනය : D.B. Doloswala

නිෂ්පාදනය : Manik Sandra Sagara

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Manik Sandra Sagara
නිෂ්පාදනය
D.B. Doloswala
නිෂ්පාදනය
P.A. Kure
නිෂ්පාදනය
Clifard S. Rathwaththa
නිෂ්පාදනය
J.B.Wdanda
නිෂ්පාදනය
Quintus Kure
නිෂ්පාදනය
Manik Sandra Sagara
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS