තොරතුරුගීතඡායාරූප
Podi Putha / පොඩි පුතා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 32
නිකුත් වූ දිනය : 1955-11-25
58.810126582278
59% |   790  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ගීත

1 ගේ වටේ ඝන අඳුර
ගායනය - B.P.Wickramasinghe
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
2 සුන් වුණා මේ ජීවිත ආශා
ගායනය - B.P.Wickramasinghe
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
3 ලෝකය මායාවේ
ගායනය - Harun Lanthra
ගායනය - ජී. ඇස්.බී. රාණි පෙරේරා
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
4 කොහේ ඉඳලා
ගායනය - B.P.Wickramasinghe
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
5 වීනාවකි ටිං ටිං
ගායනය - ජී. ඇස්.බී. රාණි පෙරේරා
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
6 නෝ වේකන්සීස්
ගායනය - Vincent De Paul Peiris
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
7 කිරි මුහුද
ගායනය - Harun Lanthra
ගායනය - ජී. ඇස්.බී. රාණි පෙරේරා
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
8 මේ ලෝකේ නවාතැනවේ
ගායනය - සිසිර සේනාරත්න
පද රචනය - සිරිසේන විමලවීර
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS