සාරාංශය
Hemapala Dharmasena
59.958158995816
60% |   478  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Best Art Director

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
වීර පුරන් අප්පු

2 Best Art Director

2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
වසන්තයේ දවසක්

3 Best Art Director

3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
ගඟ අද්දර

4 Best Art Director

9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
ගඟ අද්දර

5 Best Art Director

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
තවලම

6 Best Art Director

5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
යහළු යෙහෙළි

7 Best Art Director

11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
යහළු යෙහෙළි

8 Best Art Director

13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
සසර චේතනා

9 Best Art Director

2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

10 Best Art Director

7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 2
අවරගිර

11 Best Art Director

28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
සුදු සෙවනැලි
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1වීර පුරන් අප්පු
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1978
2වසන්තයේ දවසක්
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1979
3ගඟ අද්දර
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1980
4තවලම
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1981
5මාරුතය
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1995
6අවරගිර
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1995
7ලොකු දුව
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1996
8සුදු සෙවනැලි
කලා අධ්‍යක්ෂණය
2002
9පුංචි සුරංගනාවී
කලා අධ්‍යක්ෂණය
2002
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS