සාරාංශයඡායාරූප
Udayakantha Warnasuriya
60.664451827243
61% |   903  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

1Best Director
14වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2001
රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
2Best Script Writer
14වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2001
රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1මහමෙර උසට
අධ්‍යක්ෂණය
1997
2ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි
අධ්‍යක්ෂණය
1998
3බහු භාර්යා
අධ්‍යක්ෂණය
1999
4රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2000
5රෝස වසන්තේ
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2001
6බහු බූතයෝ
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / නිෂ්පාදනය
2002
7ලේ කිරි කඳුළු
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
2003
8යකඩ පිහාටු
අධ්‍යක්ෂණය
2003
9දිය යට ගින්දර
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2004
10රන් දිය දහර
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2004
11හිරි පොද වැස්ස
අධ්‍යක්ෂණය
2006
12රන් කෙවිට
අධ්‍යක්ෂණය
2007
13ආසි මං පියාඹන්න
අධ්‍යක්ෂණය / තිර ක්‍රියාකරු
2007
14පායා එන්න හිරුසේ
අධ්‍යක්ෂණය
2009
15චැලෙන්ජස්
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව
2011
16සෙනසුරු මාරුව
අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
2012
17රන් කෙවිට 2
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර ක්‍රියාකරු
2013
18කොස්තාපල් පුඤ්ඤසෝම
අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
2014
19ගින්දරී (බහුභූතයෝ 2)
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
2015
20බන්ධනය
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
2017
21මධුර චාරිකා
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / දෙබස් / තිර ක්‍රියාකරු
2018
22වස්සානේ සඳ
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / තිර රචනය
2018
23President Super Star
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
2019

ළඟදීම

1ගින්දරී 2
අධ්‍යක්ෂණය
2ගින්දරී 2
කතාව
3ගින්දරී 2
දෙබස්
4ගින්දරී 2
තිර රචනය
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS