සාරාංශය
Ceylon Theaters
59.184952978056
59% |   319  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1වැරදුනු කුරුමානම
නිෂ්පාදනය
1948
2ගැහැණු ගැට
නිෂ්පාදනය
1959
3සංසාරේ
නිෂ්පාදනය
1962
4වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
නිෂ්පාදනය
1963
5මංගලිකා
නිෂ්පාදනය
1963
6ලසඳා
නිෂ්පාදනය
1974
7ස්ත්‍රී
නිෂ්පාදනය
1991
8කුලගෙය
නිෂ්පාදනය
1992
9ප්‍රතිඥා
නිෂ්පාදනය
1993
10ලව් 94
නිෂ්පාදනය
1994
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS