සාරාංශය
J. Suranimala
58.783068783069
59% |   378  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

1Best Make-up Artist
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
භව දුක
2Best Make-Up Artist
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
භව දුක
3Best Make-Up Artist
13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
පාදඩයා
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1තරණය
අංග රචනය
1997
2භව දුක
අංග රචනය
1997
3පාදඩයා
අංග රචනය
1999
4පස දිය ගිනි සුළං පහස
අංග රචනය
2001
5මතුයම් දවස
අංග රචනය
2001
6පුර සක්මන
අංග රචනය
2003
7තුෂාරා (නව)
අංග රචනය
2009
8පුතණ්ඩියා
අංග රචනය
2016
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS