සාරාංශය
Sarath Fernando
60.358974358974
60% |   390  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Best Music Director

11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
මහ ගෙදර

2 Best Music Director

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
ආදර කතාව

3 Best MelodySong : Sunil wan wala

8වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1986
ආදර කතාව

4 Best Music Director

16 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1988
විරාගය

5 Best Music Director

1වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1988
විරාගය

6 Best Music Director

32 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2007
උඩු ගං යාමය
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1මහ ගෙදර
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1982
2ආදර කතාව
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1985
3උඩු ගං යාමය
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2006
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS