සාරාංශයඡායාරූප
Vijaya Darma Sri
59.257142857143
59% |   700  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1දුහුළු මලක්
අධ්‍යක්ෂණය
1976
2චුඩා මානික්‍ය
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1979
3දඬු මොනරා
අධ්‍යක්ෂණය
1980
4සිටු කුමරියෝ
අධ්‍යක්ෂණය
1981
5සූරියකාන්ත
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1981
6ආරාධනා
අධ්‍යක්ෂණය
1981
7හිමගිර
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1990
8ගුරු ගෙදර
අධ්‍යක්ෂණය
1993
9ක්ෂේම භුමි
අධ්‍යක්ෂණය
2010
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS